Dierpopulaties in Noordzeegebied steeds kleiner

Bron: ANP
Foto: ANP

Het aantal dieren in de Noordzee is de afgelopen 25 jaar flink afgenomen. Vooral bodemdieren hebben het zwaar. Het aantal zeevissen en zeevogels veranderde in deze periode niet of nauwelijks. De populaties van de ongeveer 140 soorten dieren die in de Noordzee voorkomen, zijn gemiddeld meer dan dertig procent kleiner geworden, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds over biodiversiteit (periode 1990-2015), waarvoor het CBS berekeningen heeft gemaakt.

De afname van het aantal dieren is onder meer het gevolg van de teruggang van het zeebodemleven, zoals schelpdieren, kreeftachtigen en zee-egels. Zij hebben te lijden onder de zogenoemde boomkorvisserij. Hoewel deze methode, waarbij sleepnetten met kettingen over de zeebodem worden getrokken op zijn retour is, is er nog geen herstel zichtbaar van het aantal dieren.

Een andere belangrijke oorzaak is volgens de onderzoekers klimaatverandering, waardoor opgroeiende vissen op jongere leeftijd wegtrekken.

Waddenzee
In de Oosterschelde en Westerschelde is het beeld anders. Daar boekte het dierenleven over de hele linie een lichte vooruitgang. In de Waddenzee en aan de kust is geen sprake van achteruitgang. In de Waddenzee is onder meer de mechanische visserij naar kokkels, een schelpdier dat in het gebied leeft, in de ban gedaan.

Het aantal bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee is wél toegenomen. Dat zou vooral komen doordat ecosystemen elders veranderen.