Aquariumvissen 3d in lijst meest gehouden huisdieren

Bron: Maandblad van Westlandse Aquariumvereniging “AZOLLA”

Begin dit jaar stond in één van de dagbladen een grafiek over huisdieren die in Nederland worden gehouden. 73% van de Nederlanders blijkt een huisdier te bezitten. Bij ruim een kwart ontbreekt een dier in huis.

Bij de groep dierenliefhebbers staat de kat op 1; in 33% van de huishoudens vind je een kat. De hond bezet met 27% op plaats 2. En verrassend genoeg staat het aquarium op 3.

17% Van de dierenvrienden heeft een aquarium in huis. De rest van de huisdieren bestaat in aflopende volgorde uit: konijnen, knaagdieren, zang- en siervogels, vijvervissen, kippen, eenden, ganzen, ratjes, gerbils, reptielen, spinnen e.d.

Wat de verzorging betreft gebeurt dat in 33% door de ouders, in 62% van de huishoudens zorgt men gezamenlijk voor het huisdier en in 5% draaien kinderen ervoor op.

We kijken nog even naar de aquariumvissen, die bij 17% van de Nederlandse dierenliefhebbers te vinden zijn. Dit percentage is onverwacht hoog. Zeker als je die 17% vertaalt naar het aantal huishoudens. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt Nederland momenteel 7,6 miljoen huishoudens. Als het aantal huisdierenbezitters daarvan 73% bedraagt, dan zijn in ruim 5,5 miljoen woningen dieren te vinden. In 17% van die 5,5 miljoen huizen zou een aquarium met vissen moeten staan. Dat komt neer op zo’n 940.000 aquaria.

Als dat getal zou kloppen, is het aantal van ca. 5.000 leden die aangesloten zijn bij één van de 80 Nederlandse aquariumverenigingen, ontzettend laag. Hier ligt dan een enorme uitdaging voor alle verenigingen en de NBAT om het ledenbestand fors op te krikken.

Naschrift redactie.
Het bestuur van de NBAT heeft in 2015 de nodige eerste stappen gezet om te moderniseren en het oubollige imago van zich af te schudden. Het Aquarium is vernieuwd en is te koop bij veel aquariumzaken en andere verkooppunten. Er is een nieuwe website ontwikkeld en er is een digitaal Het Aquarium via een App. Ook is de NBAT is duidelijk aanwezig met goed en modern promotiemateriaal op grote evenementen op het gebied van onze hobby.