Boraras naevus

Bron: Maandblad van Ons Natuurgenot, Gouda

Er zijn diverse nieuwe vissen ontdekt, die intussen al wat bekender zijn geworden, zoals de Boraras naevus. De Boraras naevus is pas in 2001 ontdekt en in 2011 door Conway en KoDelat beschreven. Samen met de Boraras brigiDae (Vogt), Boraras maculatus (Duncker), Boraras merah (KoDelat), Boraras micros (KoDelat & Vidthayanon) en Boraras urophthalmoides (KoDelat) vormen ze de hele familie Boraras.

Deze soort blijft zeer klein. Een volwassen vrouw kan een centimeter of 2 worden, de mannen blijven zelfs nog iets kleiner. In tegenstelling tot de andere Boraras soorten is bij de Boraras naevus een verschil in kleur te zien tussen de man en de vrouw. De man is veel feller gekleurd dan het vrouwtje. De voorste donkere vlek op de flank is bij de man ook groter dan bij de vrouw. De vrouw is echter wel wat voller en groter dan de man. De man kleurt oranje/rood waar de vrouw een wat blekere variant hiervan is. De Boraras naevus is een echte scholenvis en moet dan ook met meerdere soortgenoten samen worden gehouden. Ze zijn redelijk timide, hierdoor (en natuurlijk door hun geringe afmeting) zijn ze niet echt geschikt in een gezelschap aquarium met grotere vissen.

Als je ze houdt in een wat grotere school vanaf zo’n 10 visjes kun je hun natuurlijke onderlinge gedrag zien en zijn ze ook wat minder verlegen. Doordat de mannen dan onderling kunnen strijden om de vrouwen zullen ze ook wat fellere kleuren laten zien. De biotoop van deze kleine vis wordt gevonden in Thailand in een moeras zo’n 83 kilometer ten noorden van de stad Surat Thani. Ze worden verder gevonden in het stroomgebied van de Tapi River. Er zijn verder soortgelijke visjes gevonden elders in Thailand die heel erg op deze soort lijken. In het wild eet deze micro jager klein levend voer zoals kleine insecten, wormpjes, kreeftachtige en zoöplankton. In het aquarium kunnen ze worden gevoerd met klein droogvoer afgewisseld met klein diepvries of levend voer zoals artemia en watervlooien.

Het aquarium voor deze kleine visjes moet naar verhouding redelijk groot zijn. De mannen vormen bij de paring een tijdelijk territorium waaruit ze de andere mannen wegjagen. Voor een groepje vanaf zo’n 10 visjes is een aquarium nodig van minimaal 40 centimeter lang. Het aquarium kan worden ingericht met veel planten waartussen de vissen een veilig heenkomen kunnen zoeken. De bodem kan bestaan uit zand of fijn grind. Om echt te kweken met deze visjes zijn één of meerdere aquariums nodig waarbij de bodem bestaat uit een fijn rooster waar de eieren net doorheen kunnen vallen maar de ouderdieren er niet doorheen kunnen. Als alternatief kun je ook gebruik maken van een mat fijn kunstgras. De vezels hiervan zijn klein genoeg voor de eieren maar de ouders kunnen er niet tussen komen. Een klein aquarium van zo’n 15 liter per stuk is voldoende.

Het aquarium kan qua inrichting verder kaal blijven maar de eieren worden doorgaans afgezet tussen fijn bladige planten of bijvoorbeeld Java mos. Gebruik een fijn sponsfilter op lucht om het bakje te filteren, de jongen zijn erg klein en een motorfilter is te sterk voor ze. Het water voor het kweekaquarium moet relatief zacht/zuur zijn met een pH van 5.0 tot 6.5. De temperatuur rond de 26 tot 28 graden voor het beste resultaat. Voer de ouderdieren goed met afwisselend en levend voer voordat je ze in het kweekaquarium plaatst. Per aquarium kun je tijdelijk twee of drie paartjes plaatsen. Elke dag zetten de ouderdieren een paar eieren af. Dit gebeurt doorgaans tussen fijn bladige planten of mos. Na een paar dagen moeten de ouders verwijderd worden. De eieren komen dan uit en kunnen door de ouders voor prooi worden aangezien. De eerste dag teren de jongen nog op de dooierzak. Daarna kunnen ze worden gevoerd met zeer klein voer als infusoriën en pantoffeldiertjes. Na ongeveer een week zijn ze groot genoeg om ook artemia naupliën en micro wormpjes te kunnen eten. De jongen zijn gevoelig voor schommelingen in de waterwaardes. Ververs dus kleine beetjes per keer en zorg dat de watersamenstelling gelijk blijft.