Beginnen met Cichliden uit het Victoriameer

Door: Dieter Anseeuw
Bron: Maandblad van A.V. de Minor, Maastricht

Cichliden uit het Victoriameer komen in vele opzichten overeen met de andere Oost-Afrikaanse Cichliden. Hun behoeften verschillen wel enigszins van elkaar, maar niet veel. Gedrag en agressiviteit zijn sterk afhankelijk van soort tot soort. Ruwweg kan gesteld worden dat de vissen die vooral rood en zwart zijn gekleurd, de meest agressieve zijn.

In het aquarium is slechts plaats voor één dominant mannetje. Dit houdt zeker niet in dat een (broed)kolonie slechts één mannetje mag bevatten. Integendeel, de ondergeschikte mannetjes leiden immers de aandacht af van het dominante mannetje, zodat die afziet van zijn wilde achtervolgingen van de wijfjes. De Cichliden zouden dus nooit paarsgewijs, maar altijd groepsgewijs moeten worden gehouden. Liefst houdt men slechts één soort per aquarium indien men wil kweken, want de soorten kruisen heel gemakkelijk onder elkaar en dat moeten we toch vermijden.

Een aquarium van ongeveer 150 liter volstaat reeds om de Cichliden in onder te brengen. Er moet hen veel schuilgelegenheid aangeboden worden, vooral onder de vorm van dichte vegetatie, maar ook steenformaties mogen niet ontbreken. Als bodemmateriaal heeft zand de voorkeur boven kiezel, want het gebeurt wel meer dat de muilbroedende vrouwtjes per ongeluk een steentje aanzien voor een eitje en het opnemen. Dit heeft tot gevolg dat het steentje de eitjes in de keelzak van het vrouwtje kapot maalt.

Het water van het Victoriameer is veel minder helder dan dat van het Malawimeer en het Tanganyika-meer. In de kustwateren is een zichtbaarheid van 1 tot 2,5 meter vastgesteld. De pH is alkalisch en varieert van 6,9 tot 9. Het water is tamelijk zacht met een waarde tussen 2 en 8 gradenDH. De temperatuur zakt tijdens de droge tijd tot 21 graden Celsius en stijgt tijdens het natte seizoen naar 27 graden Celsius.

Het water is zeer zuurstofrijk, dus een goede doorluchting van het aquarium is vereist. Ook het filteren over actieve kool wordt sterk aanbevolen. Net zoals bij andere Oost-Afrikaanse Cichliden is een wekelijkse waterverversing van ongeveer 30% noodzakelijk.

We mogen hierbij niet vergeten te vermelden dat bij deze Cichliden uit het Victoriameer een hele reeks "voedselspecialisten" aanwezig zijn. Een uiterst belangrijk punt dat de beginnende Victorialiefhebber niet uit het oog mag verliezen bij de aanschaf van deze juweeltjes. Tetra-Cichlid vlokken, garnalenmix, diepgevroren mysis, artemia en krill, zijn een ideaal menu voor deze Cichliden. Er moet wel opgelet worden dat het water zo weinig mogelijk bevuild wordt, want deze Cichliden zijn vrij gevoelig voor nitriet.

Hopelijk voelen steeds meer liefhebbers zich aangetrokken tot deze prachtige vissen. Voor wie ze kan vinden in de winkel, is het zeker de moeite waard om zelf eens een kweekje te wagen.