Koraalduivel verspreidt zich over de Middellandse Zee

Bron: Maandblad van Aquavo, Purmerend

De koraalduivel, (Pterois volitans), een tropische roofvis die fataal kan zijn voor mensen, is opgedoken in de Middellandse Zee voor de kusten van Turkije en Cyprus. Gevreesd wordt dat de exoot zich over de Middellandse Zee zal verspreiden, wat slecht nieuws is voor de visbestanden. De natuurbeschermingsorganisatie International Union for the Conservation of Nature (UICN) maakt zich zorgen om de verspreiding van het roofdier dat normaal vooral in de Stille Zuidzee en de Indische Oceaan leeft. Steken van de weerhaken op de vis veroorzaken extreme pijn, braken en verlamming van de ademhaling. In zeldzame gevallen leidt dat tot de dood.

Milieuactivisten vrezen dat de komst van de vis in de oostelijke Middellandse Zee andere visbestanden zal decimeren en schadelijke effecten zal hebben op de economie van de omliggende landen.

Ondanks zijn opvallende kleuren en trage bewegingen, komen zelfs haaien niet in de buurt van koraalduivels. Zo hebben ze vrij spel om vissoorten uit te roeien die het algenbestand onder controle houden. Dat kan op zijn beurt leiden tot de komst van andere invasieve vissoorten.

De vraatzuchtige vis heeft al voor milieuverwoestingen gezorgd. In 2007 werden de koraalduivels voor het eerst gespot in Cuba en binnen twee jaar kwamen ze voor de kusten van het hele land voor. Daarop moedigden Cuba, Colombia en de Bahama's hun bevolking aan de vis op het menu te zetten in een poging hun populatie in te dijken. Cuba organiseert nu zelfs een jaarlijks vistoernooi en in restaurants wordt ook het vlees van de vis geserveerd dat in Japan al lang als een delicatesse wordt beschouwd.

Volgens het UICN werd de koraalduivel voor het eerst in de Middellandse Zee aangetroffen in 1991, voor de kust van Israël. Recent werd de soort ook opgemerkt in Tunesische en Libanese kustwateren. Mogelijks werd de vis uitgezet of kwam hij via het Suezkanaal uit de Rode Zee, waar ze floreren. De tanks met ballastwater van vrachtschepen vormen een ideale verbergplek voor invasieve vissoorten.