Cryptocoryne moehlmannii

Bron: Maandblad Natuurvrienden, Zwolle

Deze plant behoort tot de familie Araceae, Aronskelkfamilie, en treffen we aan in Centraal West-Sumatra. Het is een moerasplant met een kruipende wortelstok, 10 tot 30 cm hoog. De bladsteel is 5 tot-15 cm lang. Bladschijf lancet- tot smal eivormig, 10 tot 15 cm lang en 3,5 tot 7 cm breed, vlak of iets gebobbeld. Top spits en basis van zwak tot duidelijk hartvormig. Bladranden gaaf. Kleur licht- tot olijfgroen, niet bruinachtig.

C. moehlmannii is een decoratieve, weinig eisende, zeer aan te bevelen plant. In het aquarium is de soort net zo probleemloos te kweken als de van deze plant nauwelijks te onderscheiden C. pontederiifolia.

C. moehlmannii groeit op soortgelijke plaatsen als C. pontederiifolia. De soort groeit in langzaam stromend water van rivieren en beken in laaglandbossen. De wateren worden in hun benedenloop door eb en vloed beïnvloed. C. moehlmannii heeft aan een beschaduwde groeiplaats voldoende, maar exemplaren die onder weinig licht groeien, worden hoger dan onder intensief licht gekweekte planten.

Zacht tot middelhard, zwak zuur tot neutraal water is voor de planten het beste. Al naar het voedselaanbod wordt de plant meer of minder krachtig. C. moehlmannii groeit bij temperaturen tussen 18 en 28 graden Celsius waarbij het optimum tussen 22 en 25 graden Celsius ligt.

Na een gewenningsperiode van enkele weken groeien de planten relatief snel en vermeerderen zich vlot door uitlopers. Op storingen reageren ze niet zelden met bladverslijming. C. moehlmannii is een middelgrote crypto en kan het beste in een groep worden geplant.

Cryptocoryne moehlmannii werd een aantal jaren geleden uit West- Sumatra geïmporteerd. Wegens het overeenkomstige uiterlijk werd de soort eerst voor C. pontederiifolia aangezien. Pas aan de hand van de bloeiwijzen, die zich aan emerse planten ontwikkelden, stelde men vast dat het hier om twee verschillende soorten ging. Een ander, maar niet altijd betrouwbaar kenmerk, zijn de bij C. moehlmannii zuiver groen en bij C. pontederiifolia af en toe bruinachtig of zwak violet gekleurde bladeren.