Saggittaria subulata

Bron: Maandblad van Natuurvrienden, Zwolle

Het geslacht Sagittaria omvat een twaalftal soorten planten, waarvan de meeste uit de Verenigde Staten komen. Een uitzondering hierop is de Sagittaria natans. Deze vinden we in Scandinavië en Centraal Rusland.

De plant behoort tot de water- en moerasplanten die familie zijn van de waterweegbree familie (Alismataceace). De waterplanten van deze groep hebben meestal smal tot breed lintvormige bladeren. Zo ook bij de Sagittaria subulata; deze plant wordt ongeveer 15 mm tot 5 cm groot. De grootte die de plant bereikt is overigens geheel afhankelijk van de verlichting of het licht dat de plant krijgt. Oorspronkelijk is het een plant die in ondiepe wateren, vlak onder het wateroppervlak voorkomt.

De subulata heeft harde, heldergroene lintvormige bladeren en kan op den duur een soort van grasveldje vormen in het aquarium. Aan het water stelt de plant geen eisen. Datzelfde geldt ook voor de bodemgrond. Wel verlangt de plant vrij veel licht en een temperatuur tussen de 18 en 24 graden Celsius.

Het vermeerderen van de plant kan geschieden op twee manieren. Het eenvoudigst is de plant gewoon in het aquarium te planten, waarna zich bij voldoende verlichting al vrij snel uitlopers zullen vormen. Wordt het veldje te dicht waardoor de jonge planten dreigen te verstikken, dan ‘plukken’ we de oudste planten er tussenuit en planten deze ergens anders in het aquarium. Of we geven ze weg aan leden van de vereniging.