Bespreking schouw 24 juni 2014

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die zal worden gehouden op 24 JUNI 2014 in de zaal “de Graaf van Ridderkerk” van uitgaanscentrum J. v.d. Graaf, Kievitsweg 107, Ridderkerk. De zaal is geopend vanaf 19:30, de aanvang is 20:00 uur.

Het schouwteam, bestaande uit fotograaf Roel en schouwmeester Jan, zal op deze ledenbijeenkomst een digitale presentatie geven met als titel:

BESPREKING SCHOUW 2014

Wegens een enorme belangstelling om met de schouw mee te doen, konden we onmogelijk de presentatie op 17 juni laten plaats vinden vandaar dat we naar 24 juni moesten uitwijken.

Roel en Jan zullen u op deze avond aan de hand van een zeer leerzame Power Point presentatie rondleiden langs de ter schouwing aangeboden
vivaria. Heel goed was het te mogen constateren dat 3 van de in totaal 13 deelnemers met 16 inzendingen nog nooit eerder aan een schouw hadden
deelgenomen en zeer enthousiast reageerden na de gegeven tips. We kunnen u verklappen dat we bij sommige deelnemers verrast waren over de kwaliteit van het te schouwen vivarium. We hopen dan ook dat deze mensen in het najaar aan de huiskeuring meedoen, want daardoor zal deze sportieve competitie alleen maar spannender en interessanter worden. De bespreking van de aquaria is niet alleen voor de deelnemers belangrijk. Voor veel liefhebbers kan de bespreking een oplossing aandragen voor de vele, vaak kleine, probleempjes waar ze mee worstelen. Er valt dus voor een ieder veel te zien en te leren.

Het schouwteam staat te popelen om hun bevindingen op de komende ledenbijeenkomst met u te delen en ziet uw komst dan ook met belangstelling tegemoet.