Algemene jaarvergadering 2015

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE JAARVERGADERING 2015

die gehouden zal worden op:

DINSDAG 27 JANUARI 2015

in het gebouw van Speeltuinvereniging Slikkerveer, Tegelpad 1, 2983 EX, Ridderkerk.

Zaal open 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur

Een nieuw verenigingsjaar ligt weer voor ons. Een jaar met goede vooruitzichten. Het ledenaantal is t.o.v. januari 2014 stabiel gebleven. De website draait als een trein en heeft over 2014 een nieuw record van meer dan 80.000 bezoekers op de teller gezet. De prestaties van onze deelnemers afgelopen jaar bij Rayon, District en Landelijke keuringen waren van een hoog niveau. Kortom, we hebben een gezonde vereniging waar leven, beweging en kwaliteit in zit.

Komende ledenbijeenkomst niet één spreker, maar hopelijk een zaal vol. Even geen gebabbel over visjes, plantjes en algen, maar in een goede sfeer, zoals u die kent van onze reguliere ledenbijeenkomsten, met elkaar het afgelopen verenigingsjaar doornemen en de koers voor de toekomst van uw vereniging uitstippelen.

Het bestuur zal zich verantwoorden over het gevoerde operationele en financiële beleid over 2014 en zal uw goedkeuring vragen voor de begroting van 2015. Tevens moeten er bestuursleden en een financiële commissie worden gekozen dan wel herkozen. Ook zal het bestuur zaken naar voren brengen waarover we met elkaar moeten nadenken, praten en beslissen.

Uw bestuur heeft er zijn zinnen op gezet om Ciliata verder te laten groeien tot een vereniging die in de wijde omtrek naam en faam heeft op het gebied van aquaria, vijvers en terraria. Daar moet hard voor gewerkt worden, maar die uitdaging gaan we als bestuur niet uit de weg.

Het bestuur

NB: Zie voor de agenda van de Algemene Jaarvergadering het het Ciliata Nieuws van januari 2015.