Uitslag Huiskeuring 2015

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de uitslag van de Huiskeuring 2015 die gehouden zal worden op:

DINSDAG 24 NOVEMBER 2015

in het gebouw van Speeltuinvereniging Slikkerveer
Tegelpad 1
2983 EX Ridderkerk

Bondskeurmeester de heer Nick Grosveld zal op deze ledenbijeenkomst de presentatie verzorgen van:

DE BESPREKING VAN DE GEKEURDE VIVARIA EN DE UITSLAG HUISKEURING 2015

Ook dit jaar was er gelukkig weer voldoende animo onder de leden om aan de huiskeuring mee te doen. De 8 deelnemers, onder wie 1 debutant, waren samen goed voor 9 zeer gevarieerde inzendingen. De keurmeester nam uitgebreid de tijd tijdens de keuring en telkens weer ontstond er een gezellig en positief gesprek met de deelnemer over het te keuren vivarium. Soms moest er ingegrepen worden om het tijdschema te halen.

Wat ons nu rest is de bespreking van de gekeurde vivaria, ondersteund door een door de keurmeester gemaakte presentatie, en de uitslag van deze onderlinge sportieve competitie. Met wat passen meten is er een competitie in 3 categorieën tot stand gekomen. Het gaat dus weer bekers regenen. Ook het barpersoneel heeft een leuke verrassing in petto.

Het wordt dus een gezellige en leerzame ledenbijeenkomst met veel informatie voor de deelnemers, maar zeker ook voor de niet deelnemers, aan de huiskeuring. De vraag wie verenigingskampioen wordt en wie onze vereniging gaan vertegenwoordigen in het Rayon en District zal pas aan het eind van de avond beantwoord zijn.

De deelnemers, de keurmeester en bestuur zien uw komst met belangstelling tegemoet.