Algemene jaarvergadering 2016

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ALGEMENE JAARVERGADERING 2016 die gehouden zal worden op:

DINSDAG 26 JANUARI 2016

in het gebouw van Speeltuinvereniging Slikkerveer
Tegelpad 1
2983 EX Ridderkerk

Zaal open 19:30 uur
Aanvang 20:00 uur

Dit keer niet één spreker, maar een zaal vol. Het is weer tijd om de Algemene Jaarvergadering te houden. Even geen gebabbel over visjes, plantjes en algen, maar in een goede sfeer, zoals u die kent van onze reguliere ledenbijeenkomsten, met elkaar het afgelopen verenigingsjaar doornemen en de koers voor de toekomst van uw vereniging uitstippelen.

Het bestuur zal zich verantwoorden over het gevoerde operationele en financiële beleid over 2015 en zal uw goedkeuring vragen voor de begroting van 2016.

Tevens moeten er een voorzitter, bestuursleden en een financiële commissie worden gekozen dan wel herkozen. Ook zal het bestuur zaken naar voren brengen waarover we met elkaar moeten nadenken, praten en beslissen.

Uw vragen, inbreng en voorstellen zijn als altijd van harte welkom en zullen ruimschoots worden behandeld tijdens het aan de orde zijnde agendapunt of tijdens de rondvraag. Uw aanwezigheid op deze avond is dus van het grootste belang voor een nog beter functioneren van uw vereniging. Maak gebruik van uw inspraak en stemrecht komt naar de Algemene Jaarvergadering 2016.

Mocht het zo zijn dat de agenda vlot wordt afgewerkt, dan kunnen we de rest van de avond nog iets anders op ons hobbygebied doen. Er zal het nodige beeldmateriaal aanwezig zijn om een leuk praatje te houden. Wij rekenen ook nu op uw gewaardeerde aanwezigheid en betrokkenheid.