Lezing 20 september 2016: Op zoek naar vissen in Brazilië, Peru en Colombia

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ledenbijeenkomst die gehouden zal worden op:

DINSDAG 20 SEPTEMBER 2016

in het gebouw van Speeltuinvereniging Slikkerveer
Tegelpad 1
2983 EX Ridderkerk

Zaal open 19:30 uur
Aanvang 20:00 uur

De heer Johan Egberts zal op deze ledenbijeenkomst een digitale lezing presenteren met de titel:

OP ZOEK NAAR VISSEN IN BRAZILIЁ, PERU EN COLOMBIA

Aanvankelijk stond een filmavond gepland voor deze avond, maar wegens vakantie van de filmdistributeur was het op tijd verkrijgen van enkele hobby gerelateerde films voor komende ledenbijeenkomst onzeker. Daarom overgeschakeld op plan B en snel een spreker gezocht.

Deze werd gevonden in Johan Egberts uit Tilburg, die sinds 1997 al 6 keer naar Zuid-Amerika is afgereisd om vissen te vangen en te fotograferen. De eerste reis in 1997 was naar Brazilië en specifiek gericht op het vangen van discusvissen. De overige reizen in 2003, 2006, 2010, 2012 en 2015 gingen naar het onderwaterleven in Colombia en Peru. In deze samenvattende lezing van Johan komen diverse biotopen met de daarin voorkomende vissen aan bod, zoals discusvissen, maanvissen, meervallen, allerhande soorten Corydoras, (dwerg)Cichliden en zalmen. Ook zitten er enkele foto’s in verwerkt van aquaria bij Colombianen thuis. De presentatie bevat naast de talrijke foto’s van vissen ook video opnamen van onder- en bovenwater.

De uitgebreide verloting en het hapje in de pauze vullen het avondprogramma van deze septemberbijeenkomst aan.

We zien uw komst met belangstelling tegemoet.