Lezing 20 december 2016: Juweeltjes uit Azië

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ledenbijeenkomst die gehouden zal worden op:

DINSDAG 20 DECEMBER 2016

in het gebouw van Speeltuinvereniging Slikkerveer
Tegelpad 1
2983 EX Ridderkerk

Zaal open 19:30 uur
Aanvang 20:00 uur

De heer Peter Oranje zal op deze ledenbijeenkomst een digitale lezing presenteren met de titel:

JUWEELTJES UIT AZIË

Azië is het grootste werelddeel op aarde. Aan de westkant grenst het aan Europa en Afrika, in het noorden aan de Noordelijke IJszee, in het oosten en zuidoosten aan de Grote Oceaan en in het zuiden aan de Indische Oceaan. Dit werelddeel bestaat ook uit talloze rivieren en eilandjes. Tussen en onder het door de rivieren meegevoerde drijfhout en vele plantensoorten vind men veel verschillende soorten aquariumvissen terug. Het rivierwater is doorgaans erg zuurstofrijk.

Naast grote rivieren kent Azië ook andere wateren, zoals al dan niet dichtbegroeide wateren. Deze wateren bieden veel schuilplaatsen voor de daar levende vissen. Het water is doorgaans zacht met een lage pH waarde en bevat soms ook weinig zuurstof.

In deze lezing zullen we veel aquariumvissen die uit Azië komen de revue laten passeren. We zullen per soort zien hoe ze gehouden moeten worden, welke eisen ze stellen aan watersamenstelling, voeding en inrichting. Ook zullen we ingaan op de soorten die we tegenwoordig helaas regelmatig zien, maar die eigenlijk niet geschikt zijn voor het moderne aquarium.

Uiteraard is er ook op deze avond weer alle ruimte voor vragen en discussie. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.