Lezing 19 september 2017: Speciaal aquaria

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ledenbijeenkomst die gehouden zal worden op:

dinsdag 19 september 2017

in het gebouw van Speeltuinvereniging Slikkerveer
Tegelpad 1
2983 EX Ridderkerk

Zaal open 19:30 uur
Aanvang 20:00 uur

De heer Adrie van Holstein zal op deze ledenbijeenkomst een digitale lezing presenteren met de titel:

Speciaal aquaria

Voor de meesten van ons zit de vakantie er weer op en is het leven van alle dag weer opgepakt. Zo ook begint onze vereniging te ontwaken uit de slaapmodus.

Wegens vakantie van deelnemers en een (te) volle agenda van de schouwmeester, is de schouw is nog niet tot uitvoering gebracht. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar het lijkt wel of er minder uren in een dag zitten en minder dagen in een week. Maar goed, er wordt nu alles op alles gezet om de schouw alsnog te realiseren.

Aanvankelijk was de presentatie van de schouw in september gepland en er moest snel gezocht worden naar een vervangend programma. De zegswijze "hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt" gaat in deze situatie niet op. De redding kwam uit Dordrecht. De ons bekende Adrie van Holstein had nog wat op de plank liggen en was direct bereid invulling te geven aan het ontstane gat in het programma.

Het wordt een presentatie over speciaal aquaria of speciale aquaria. De precieze invulling is ten tijde van het ter pressen gaan van dit maandblad nog niet bekend. Hoe dan ook is een avondje plaatje en praatje met Adrie is altijd leerzaam en gezellig. Graag tot dinsdag.

Het bestuur