Uitslag Huiskeuring 2017

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ledenbijeenkomst die gehouden zal worden op:

dinsdag 19 december 2017

in het gebouw van Speeltuinvereniging Slikkerveer
Tegelpad 1
2983 EX Ridderkerk

Zaal open 19:30 uur
Aanvang 20:00 uur

Bondskeurmeester A. van Holstein zal op deze avond de uitslag presenteren van de:

Huiskeuring 2017

Ook dit jaar was er gelukkig weer voldoende animo onder de leden om aan de huiskeuring mee te doen. De 8 deelnemers waren samen goed voor zeer gevarieerde inzendingen. De keurmeester nam uitgebreid de tijd tijdens de keuring en telkens weer ontstond er een gezellig en positief gesprek met de deelnemer over het te keuren vivarium. Soms moest er op gepaste wijze ingegrepen worden om het tijdschema te halen.

Wat ons nu rest is de bespreking van de gekeurde vivaria, ondersteund door een door de keurmeester gemaakte presentatie, en de uitslag van deze onderlinge sportieve competitie. Met wat passen meten is er een competitie in 3 categorieën tot stand gekomen.

Het wordt een gezellige en leerzame ledenbijeenkomst met veel informatie. De vraag wie verenigingskampioen wordt en wie onze vereniging gaan vertegenwoordigen in het District Zuid Holland Zuid zal pas aan het eind van de avond beantwoord zijn. Een districtskeuring die trouwens door Ciliata georganiseerd wordt.

De deelnemers, de keurmeester en bestuur zien uw komst met belangstelling tegemoet.