Uitslag Landelijke Huiskeuring op Vivarium 2016

Vivarium is enorm trots te mogen aankondigen dat de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) en haar Commissie Bondskeurmeesters (CBKM) hebben besloten de uitslag van wat zij noemen de “Landelijke Huiskeuring” op Vivarium te gaan presenteren. Rond Vivarium zullen wij hiervoor voorlopig de werktitel “Uitslag Nationale Vivariumwedstrijd” hanteren.

Al sinds 1964 organiseert de NBAT jaarlijks deze wedstrijd die als hoofddoel heeft om jaarlijks de kampioenen te benoemen in de categorieën gezelschapsaquarium, speciaal aquarium, zeewateraquarium, paludarium & terrarium en vijvers. Daarnaast is dit kampioenschap natuurlijk een perfecte gelegenheid om de hobby te promoten. Waar anders zie je de allermooiste aquariums, paludariums, terrariums en vijvers van heel Nederland bij elkaar?

Voordat de deelnemers aan de landelijke wedstrijd mogen deelnemen hebben zij al een heel traject achter de rug. Eerst moeten zij zich kronen tot de besten van hun vereniging om kwalificatie voor de districtskampioenschappen af te dwingen. De kampioenen van de districten gaan, eventueel aangevuld door de beste nummers 2 (indien er nog plekken over zijn in een categorie), vervolgens op voor het Nationale Kampioenschap. Doordat de verschillende rondes verspreid over het jaar plaats vinden, worden de deelnemers als vanzelf gedwongen continue hun vivarium op orde en in topconditie te hebben.

Deze hele wedstrijd wordt door een jury van bondskeurmeesters in goede banen geleid. Deze heren en dame hebben een intensieve opleiding achter de rug die hun in staat stelt om op verenigings- en districtsniveau alle typen vivaria te keuren volgens de reglementen zoals de op de website van de CBKM (cbkm.nl) te vinden zijn. Op de landelijke rondes worden vervolgens twee keurmeesters per categorie aangesteld. Jullie begrijpen: deze heren reizen het hele land door om de vivaria te bekijken, te keuren en van commentaar te voorzien. Een hels karwei, maar ook een hele eer. Want zoals al gezegd: zij zien dus wel de allermooiste vivaria van Nederland!

En dat delen zij nu dus ook met de bezoekers van Vivarium. In een vernieuwde vorm zullen zij deze met ons delen en daarbij ook uitleg geven waarom de ene net iets hoger scoort nog dan de ander. En vooral: bekend maken wie er per categorie zich een jaar lang kampioen van Nederland mag noemen!

Met het naar Vivarium halen van de uitslag van deze wedstrijd hopen wij deze het podium te geven dat een wedstrijd van dergelijke allure verdient. Nederlandse vivaria in het algemeen, en de Hollandse plantenaquaria in het bijzonder, zijn wereldwijd beroemd en verdienen daarom alle aandacht van zoveel mogelijk bezoekers. Indirect hoopt Vivarium dat zowel NBAT als haar aangesloten verenigingen, evenals het CBKM, door middel van deze nieuwe samenwerking van een nieuwe, frisse impuls worden voorzien. Een sterke bond betekent namelijk een sterke hobby; iets dat in de huidige tijden van veranderende wetgeving hard nodig is en in ons aller belang.

De uitslag van de NBAT Nationale Vivariumwedstrijd 2016 zal op Vivarium te zien zijn op zaterdag 19 november 2016. Meer informatie over het exacte programma zal te zijner tijd volgen op de website van Vivarium: www.vivariumbeurs.nl