Kaamlaag aan het wateroppervlak

Door: A.J. van Holstein

Een kaamlaag is een vieze olieachtig laag op het oppervlakte van het aquariumwater. De laag bestaat uit: Miljoenen afgestorven bacteriën en eiwitten. Je prikt er met je vinger zo doorheen hiermee kan je gelijk zien dat het niet bestaat uit oliën zoals wel wordt beweerd. Het brokkelt namelijk uit elkaar en kleeft niet aan je hand of vinger zoals olie wel doet.

Allerlei oorzaken zijn er die een kaamlaag doen ontstaan. Oorzaken die leiden tot het massaal afsterven van de bacteriën in het aquarium-water. Bijvoorbeeld bij een intensieve grote onderhoudsbeurt aan het filter, waarbij het filter grondig wordt schoongemaakt. Zo zien wij dat schoonmaken van het aquarium is gebaad bij regelmaat, reinheid en discipline, waardoor achterstallig onderhoud wordt voorkomen.

Wees bij herinrichting ook alert op het ontstaan van een kaamlaag. Kienhout van slechte kwaliteit geeft een vergrote kans op rotting en kan dus een oorzaak zijn van een kaamlaag, net als een rottende bodem. Zuurstof wordt dan in een rap tempo verbruikt. De bacteriën die wij nodig hebben zijn juist de bacteriën die veel behoefte hebben aan zuurstof. Zuurstof wordt opgenomen door het contact welke de oppervlakte maakt met de lucht daarboven, de zogenaamde gasuitwisseling. Wees voorzichtig met medicijnen en bestrijdingsmiddelen, deze kunnen schadelijk zijn voor de bacteriën, waardoor deze afsterven. Daarom is het belangrijk om na te gaan wat de oorzaak is.

Het verwijderen van de kaamlaag kan met keukenrol, met een maatkan waar je het oppervlakte water in kan laten lopen en je het zo afschept van het water. Maar vaak is het zo ook weer terug. Een oppervlakte afzuiger als een Turbo-skimmer biedt dan uitkomst. Deze is redelijk onzichtbaar en het korfje vangt de kaamlaag weg en beweegt mee met het peil van het oppervlaktewater. De kaamlaag wordt zo het filter ingezogen en daar afgebroken. Een Juwel filter heeft dezelfde werking. Zorg daarnaast voor zuurstof producerende aquariumplanten als Waterpest, Hoornblad, Cabomba, ect. Zorg dat het water in beweging is en dat het nergens stilstaat. (Red. Vitaminedruppels AD geven ook een prachtig resultaat. In het verleden vele malen toegepast vlak voor een keuring.)

Minder elegant maar werkt goed is een stromingspompje op zijn kop met een 500 ml petfles zonder bodem. De opening van de fles wordt gemonteerd op de afzuiger van de stromings-pomp. Een plukje witte watten in de fles en deze net onder de wateroppervlakte hangen. Nadeel zichtbaar en beweegt niet mee met het wateroppervlakte bij verdamping loop je hierdoor het risico dat deze droog loopt.

Een sponsfilter sluit je aan op een krachtige luchtpomp en op deze wijze breng je goedkoop het water in beweging. Voordeel is veel oppervlakte voor bacteriën in combinatie met zuurstof. Het nadeel is dat het goed zichtbaar is.