Foto's Schouw 2006

Schouwmeester: J. van der Tuin
Fotografie: C. Souwer

Dit jaar waren er 17 leden. Zij boden hun aquarium of paludarium ter schouwing aan om te zien of ze wel het optimale uit hun "bakken" hadden gehaald. Het was zeer positief om te kunnen constateren dat we bij deelnemers die vorige keren ook al met de schouw hadden meegedaan wederom verbeteringen konden waarnemen. Op de contactavond werden de geschouwde aquaria en paludaria uitvoerig besproken. Voor veel liefhebbers kan een bespreking een oplossing aandragen voor de vele, vaak kleine, problemen waar ze mee worstelen.

D. van der Stel

R. Bouwman

W. den Breejen

W. Eichholtz (1)

J.P.C. van Dam

E. van Dinther

A.W. Landman

H. Nijmanting

A. Alderliesten

H.H. Jongkoen

G.J. Naderom

M. van Sintmaartensdijk

N. Hartog

W. Parel

W.P. Kranendonk

W. Eichholtz (2)

R. van den Hoek

S. Groenendijk