Verenigingsnieuws

Vooruitblik 2021

Het jaar 2020 zal door ieder van ons herinnerd worden als het jaar van de Corona. Een jaar waarin er nauwelijks of niet sprake was van enig normaal leven dan wel een verenigingsleven. Een zevental ledenbijeenkomsten kwamen te vervallen. De schouw met een nieuw enthousiast uitvoerend team moest worden afgelast. De huiskeuring ging niet door. Ook diverse district en landelijke evenementen werden afgelast.


De lock down duurt nog tot 9 februari 2021 en de eerste vaccinaties hebben dan al een aanvang genomen hoopt men. Je moet wel een hele grote optimist zijn om te denken dat de misère dan voorbij is. De ledenbijeenkomst in januari 2021 zat er niet in en ook in februari heeft geen kans. De verhuurder van onze locatie houdt de zaal voorlopig dicht. Misschien, tegen beter weten in, om in maart met het houden van de Algemene Jaarvergadering 2021 voorzichtig de draad weer te kunnen oppakken. Wellicht dat we in april of mei weer in staat zijn een spreker te kunnen uitnodigen en eindelijk weer eens bij elkaar te kunnen komen.


Het is het afgelopen jaar niet eenvoudig geweest om contact te houden met onze leden en hen met woord en daad bij te staan met problemen omtrent onze hobby. Bezoeken van nieuwe leden was onmogelijk, maar uitstel is geen afstel. We zijn wel doorgegaan met het uitgeven van ons clubblad en ook de NBAT is “Het Aquarium” blijven uitgeven en heeft veel inspanning gedaan om actief naar de aangesloten leden te blijven.


Wij hopen op uw begrip en dat u net als wij geloven dat er licht is aan het eind is van de tunnel en dat wij als vereniging weer normaal kunnen functioneren. Blijf uw vereniging en uw hobby steunen door lid te blijven.


Als laatste wil ik een compliment maken naar de verhuurder van ons onderkomen die ook noodgedwongen moest sluiten en over die periode geen huur in rekening bracht. Hopelijk mogen we in 2021 weer vele malen huur betalen.


Uw voorzitter Jeffrey Faber.