Algemene jaarvergadering 2014

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE JAARVERGADERING 2014

die gehouden zal worden op:

DINSDAG 18 FEBRUARI 2014

in zaal "de Graaf van Ridderkerk" van uitgaanscentrum J. v.d. Graaf, Kievitsweg 107, Ridderkerk.

Zaal open 19:30 uur, aanvang 20:00 uur

Dit keer niet één spreker, maar een zaal vol. Het is weer tijd om de Algemene Jaarvergadering te houden. Even geen gebabbel over visjes, plantjes en algen, maar in een goede sfeer, zoals u die kent van onze reguliere ledenbijeenkomsten, met elkaar het afgelopen verenigingsjaar doornemen en de koers voor de toekomst van uw vereniging uitstippelen.

Het bestuur zal zich verantwoorden over het gevoerde operationele en financiële beleid over 2013 en zal uw goedkeuring vragen voor de begroting van 2014.

Tevens moeten er een voorzitter, bestuursleden en een financiële commissie worden gekozen danwel herkozen. Ook zal het bestuur zaken naar voren brengen waarover we met elkaar moeten nadenken, praten en beslissen.

Uw vragen, inbreng en voorstellen zijn als altijd van harte welkom en zullen ruimschoots worden behandeld tijdens het aan de orde zijnde agendapunt of tijdens de rondvraag. Uw aanwezigheid op deze avond is dus van het grootste belang voor een nog beter functioneren van uw vereniging. Maak gebruik van uw inspraak en stemrecht komt naar de Algemene Jaarvergadering 2014.

Mocht het zo zijn dat de agenda vlot wordt afgewerkt, dan kunnen we de rest van de avond nog iets anders op ons hobbygebied doen. Er zal het nodige beeldmateriaal aanwezig zijn om een leuk praatje te houden.

Wij rekenen op uw gewaardeerde aanwezigheid en betrokkenheid.

Zie voor de agendapunten het Ciliata Nieuws van februari 2014.