Wat is nu een keuring van een vivarium?

Door: Het bestuur

Nog een paar maanden en dat staat dit gebeuren weer voor de deur, de huiskeuring. Uw secretaris doet er alles aan om uw naam op de deelnemerslijst te krijgen. En u schrikt zich te barsten als hij u aanspreekt. Nu wordt uw vivarium door een bondskeurmeester beoordeeld en waarschijnlijk afgekraakt. Niets is minder waar en als u meegedaan heeft aan de schouw is de koudwatervrees al een eind bij u afgenomen. U heeft dan al een beetje een idee gekregen wat er boven uw vivarium hangt.

Een keuring is niets anders dan een expert (liefhebber net als u) bij je langs komt en die aangewezen is om jouw vivarium te bekijken volgens bepaalde daarvoor opgestelde eisen en normen. Binnen de NBAT zijn deze terug te vinden in de keuringswijzer die te downloaden zijn via www.cbkm.nl/download.html. Gewoon even doen.

Het vivarium wordt beoordeeld aan de hand van 15 criteria die verdeeld zijn over 3 rubrieken, genaamd: biologisch; esthetisch en algemeen.

Het biologische deel
Hieronder wordt verstaan de samenstelling van het dierenbestand en hun ontwikkeling en gezondheid. Hiermee bedoelen we: zijn de dieren niet te mager, hebben ze geen ziekte onder hun leden, zitten er niet teveel of juist te weinig dieren in het vivarium. De gekozen dieren: past dat bij elkaar, komt het uit hetzelfde biotoop. Verder naar de vegetatie en de gezondheid ervan (synoniem.: plantendek; begroeiing. Definitie: het plantenkleed van een locatie (concreet)). Toelichting: het ruimtelijk voorkomen van planten in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij spontaan hebben aangenomen.

Het esthetische deel
Hierin wordt gekeken naar het gebruikte decoratiemateriaal en de compositie ervan. (Definitie: de ordening van diverse delen tot één geheel. Het gaat om het complete beeld van wat er te zien is, de totale vormgeving van het beeld. Het geheel moet bij elkaar passen en kloppen.)

Het algemene deel
Hier wordt gekeken naar de techniek, hulpmiddelen en de veiligheid ervan. Denk er hierbij bijvoorbeeld aan dat een CO2 fles aan de ketting ligt. Dat elektra niet open en bloot ligt. De reden waarom biologisch altijd apart staat vermeld is, omdat het welzijn van de levende have altijd op de eerste plaats staat. Het biologische deel wordt daarom het zwaarst beoordeeld, namelijk over 8 onderdelen.

Bij een gelijk aantal punten geeft het biologisch gedeelte altijd de doorslag Wanneer dit toevalligerwijs ook hetzelfde is, dan wordt er gekeken naar het esthetisch gedeelte, welk vivarium daarin de boventoon voert.

Soorten keuringen

Groep A, zoet water:
gezelschapsaquarium - categorie A1
speciaalaquarium met dieren en planten - categorie A2
speciaalaquarium met hoofdzakelijk dieren - categorie A3
speciaalaquarium met hoofdzakelijk hybride dieren - categorie A4.

Groep B, zeewater:
gezelschapsaquarium - categorie B1
speciaalaquarium - categorie B2.

Groep C, terraria:
terrarium - categorie C1
speciaalterrarium - categorie C2.

Groep D, vijvers:
gezelschapsvijver - categorie D1
speciaalvijver met planten en dieren - categorie D2
speciaalvijver met hoofdzakelijk dieren - categorie D3.

Daarnaast kennen we drie soorten officiële keuringen, namelijk:
de Verenigingskeuring;
de Districtskeuring;
de Landelijke keuring.

De Rayonkeuring, het buitenbeentje
Niet officieel erkend, maar wel uniek in Nederland is de Rayonkeuring. Dit is een onderlinge wedstrijd tussen de 7 aangesloten verenigingen binnen het Rayon Drechtsteden, waar van iedere vereniging 3 deelnemers aan mogen meedoen. Het totaal van de 3 deelnemers wordt opgeteld en de vereniging met de meeste punten is de winnaar.

De Verenigingskeuring of Huiskeuring
Hier wordt er gekeurd binnen de eigen vereniging door een “erkend” keurmeester. De keurmeester beoordeelt de vivaria in de categorieën, zoals eerder besproken. Naast het keuringsrapport staan allerlei positieve aspecten en wellicht tips die bruikbaar zijn. Let wel op: al staat er kritiek, het is en blijft uw vivarium.

De weg die jij als trotse bezitter van jouw vivarium kiest blijft altijd een eigen keuze. Je zal ook merken dat het ene commentaar best wel eens iets kan verschillen met die van een andere keurmeester.

De Districtskeuring
Hieraan doe je mee, wanneer je eerste bent geworden in jouw categorie. De beste vivaria van diverse verenigingen binnen het district (bij ons district Zuid Holland Zuid) doen hieraan mee. Natuurlijk stijgt de spanning nu wat meer, want je hebt immers gekozen om meer uit je vivarium te halen op een bepaald gesteld niveau. De keuring zal ook wat zwaarder worden beoordeeld t.o.v. de verenigingskeuring. Niets is minder erg, de bondskeurmeesters zijn er niet om je de grond in te stampen, maar je juist verder op weg te helpen naar datgene wat jij wilt bereiken. Voor de één is dat het behalen van een districtstitel, voor de ander een landelijk, weer een ander een bepaald aantal punten en natuurlijk is er een groep die deze keuringen ziet als maatstaf ‘ben ik nog steeds goed bezig’.

De Landelijke keuring
Wie hieraan mee mogen doen zijn de beste 15 in hun categorie. Aan het landelijke doen namelijk 15 districten mee en alleen de nummers 1 mogen hieraan mee doen, tenzij de nummer 1 om redenen niet kan, dan mag de nummer 2 etc. Maar wat een prestatie heb je al geleverd, wat een bevestiging dat je goed bezig bent met je hobby. Maar nu rijst de spanning ten top. De keuring wordt nu nog zwaarder beoordeeld. Wederom, schroom niet als je nummer 15 wordt, maar zie het als prestatie en wederom als een bevestiging van jouw kunnen. En wie weet: met de tips die bij je keuringsrapport staan, kom je volgend jaar weer een plaatsje hoger of bereik je een hoger puntenaantal. Ook hier geldt: let op het blijft jouw vivarium. Zolang je dat in gedachte hebt blijft keuren leuk.

Keuren is leuk
Zoals we voorheen al zeiden: zolang je de opmerkingen die bij een keuringsrapport horen als bouwstenen kan zien en je nog steeds veel plezier beleeft aan jouw aquarium is keuren leuk. Onthoud wel: elke keuring is een opinie van een ander. Ook de bondskeurmeesters verschillen van mening. Zolang jij jouw vivarium prima vindt, dit vooral blijven continueren. Het winnen van een keuring is altijd leuk, je staat even in de schijnwerpers en wint een beker die de rest van het jaar vaak in de weg staat. Win je niet en je vivarium is gekeurd door een bondskeurmeester en je behaalt voldoende punten, kan je ook nog een bondsdiploma verkrijgen. Deze kennen we in 3 gradaties, namelijk: Brons, als de cijferlijst een totaal heeft van minimaal 375 en een maximum van 383,5, Zilver cijferlijst vanaf 384 tot en met 392,5 punten en Goud cijferlijst met 393 punten of meer.