Belangrijk nieuws van de NBAT

Door: Uw secretaris, tevens Regiovertegenwoordiger Zuid West Jan van der Tuin

Ik wil jullie de positieve uitkomsten van de Verenigingsraad (jaarvergadering) van de NBAT niet onthouden.

De vele aanwezigen hebben positief gestemd over de veranderingen die het bestuur, waar uw secretaris deel van uitmaakt als regiovertegenwoordiger Zuid West voor de districten Zuid Holland Zuid en Zeeland, de komende jaren wil doorvoeren om de NBAT weer groot en sterk te maken.

De promotie wordt groots aangepakt met een fonkelnieuwe en hypermoderne stand met flat screen, Power Point presentaties en T-shirts. Er worden speciale promotiebladen gedrukt en vrijwilligers voor de beurzen worden vanaf nu kosteloos gesteld.

De verenigingen worden ondersteund met gratis presentaties en flyers, te downloaden vanaf de ook al nieuwe website NBAT.nl.

De commissie bondskeurmeesters is intussen succesvol bezig met het werven van nieuwe keurmeesters, zodat deze te kleine groep binnenkort weer gaat groeien.

De belangrijkste verandering gaan jullie vanaf september in de bus krijgen. Dan wordt het huidige maandblad “Het Aquarium” vervangen door een volledig vernieuwd blad.

Dit nieuwe “Het Aquarium” wordt maar liefst 84 pagina’s dik en full glossy, dus vergelijkbaar met de magazines die je in de schappen van de winkels tegenkomt. Dit dikke blad gaat eens per 6 weken in de bus vallen en zal binnenkort voor NBAT - leden ook digitaal te lezen zijn. Er wordt nu een APP ontwikkeld die het mogelijk maakt om het bondsblad ook via de smartphone of tablet te lezen.

Het bestuur van de NBAT heeft vanaf nu ook weer een volledig dagelijks bestuur aangevuld met 4 regiovertegenwoordigers. Het dagelijks bestuur en de regiovertegenwoordigers gaan er vol voor om onze bond weer de allure en het aantal leden te geven dat bij onze bond past.

Een gigantische klus, die verlicht kan worden door u door naamsbekendheid te geven aan uw vereniging en leden te werven of geïnteresseerden mee te nemen naar een ledenbijeenkomst.