Positieflijsten en dierenwelzijn

Kennelijk heeft de PvdA (minister Dijkstra) haast: per 1 februari 2015 is de Positieflijst Zoogdieren van kracht geworden. Nu wordt door WUH (Wageningen universiteit) een eerste aanzet gedaan voor Vogels en reptielen, een aanzet van 56 pagina’s. Wie dat wil inzien kan dat als pdf downloaden via de aan het eind van dit stukje genoemde link http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-ect.

Vissen is de volgende stap en we moeten ons er op voorbereiden dat er verboden komen op de lijst van welke vissen we mogen houden.

Deze lijsten zijn zo ingericht: lijst A: met welke vissen toegestaan zijn lijst B: welke dieren gehouden mogen worden onder voorwaarden lijst C: welke dieren volstrekt verboden zijn.

Wat betreft de dieren welke op lijst B komen te staan, worden mogelijk onderhevig aan het lidmaatschap van een erkende vereniging. De erkenning van zo’n vereniging zal mogelijk ook inhouden dat er eisen gesteld worden aan de deskundigheid binnen de vereniging.

Wilt u meer over deze materie weten; kijk dan maar eens op onderstaande websites:

www.huisdieren.nu
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/03/30/roadmap-naar-een-positieflijst-voor-vogels-en-reptielen.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2015/01/28/100-zoogdieren-geschikt-als-huisdier.html