Nu opgeven voor de Huiskeuring 2015

Vorig jaar was er weer veel animo om een huiskeuring te houden en dat willen we er in houden. Ook dit jaar zullen we een huiskeuring gaan houden waar op een sportieve manier bepaald zal worden wie de nieuwe kampioen van Ciliata zal gaan worden en wie Ciliata zullen gaan vertegenwoordigen tijdens de Rayonkeuring en de Districtskeuring.

We hebben dit jaar bondskeurmeester Nick Grosveld uit het verre Limburg bereid gevonden om bij ons de huiskeuring uit te voeren. Hij zal vergezeld worden door Johan Veenstra, een keurmeester in opleiding. Het was zijn verzoek om hier stage te mogen lopen gezien het niveau dat Ciliata de laatste jaren heeft laten zien op de diverse keuringen, zowel op district als landelijk. De bevindingen van deze aspirant keurmeester zullen geen enkele invloed op de uitslag hebben.

De Huiskeuring 2015 zal plaatsvinden op zaterdag 7 november 2014.

Er zal gekeurd worden in diverse categorieën, zoals gezelschapsaquaria, speciaalaquaria, terraria en jeugdleden.

Deelname aan de huiskeuring is net als voorgaande jaren ...... gratis. Opgave voor deelname is t/m uiterlijk 27 oktober op alle mogelijke manieren mogelijk bij de secretaris.

Het doel van een huiskeuring is, net als de verenigingsschouw, het op een hoger peil brengen van het bij u aanwezige aquarium of terrarium. De keurmeester zal uw trotse bezit op een 15-tal punten beoordelen, zoals compositie, dierenbestand, plantenbestand, bealging en techniek. Hier krijgt u punten voor. Per categorie worden er prijzen uitgereikt. Degene met het hoogste puntentotaal in de totale rangorde wordt de verenigingskampioen. De nummers twee tot en met laatst hebben een enorme hoeveelheid kennis en inzicht over hun hobby opgedaan en kunnen daarmee hun voordeel doen.

Ook worden er digitale opnames van uw aquarium of terrarium gemaakt, die dan op de uitslagavond, waar ook uw partner graag mee naar toe gaat, vertoond zullen worden en door de bondskeurmeester van een positief en opbouwend commentaar worden voorzien.

De uitslagavond van de Huiskeuring 2015 zal op dinsdag 24 november, plaats vinden.

Maak uw deelname aan de keurig tot een succes en beschouw het vooral ook als een leermoment. Meedoen is belangrijker dan winnen.