Nu opgeven voor de Huiskeuring 2013

Vorig jaar was er te weinig animo om een huiskeuring te houden, maar uw bestuur geeft de moed niet op. Ook dit jaar zullen we een huiskeuring gaan houden waar op een sportieve manier bepaald zal worden wie de nieuwe kampioen van Ciliata zal gaan worden en wie Ciliata zullen gaan vertegenwoordigen tijdens de Rayonkeuring en de Districtskeuring.

We hebben dit jaar bondskeurmeester Adrie van Holstein bereid gevonden om bij ons de huiskeuring uit te voeren. Een integer en bekwaam keurmeester die voor velen van ons geen onbekende is.

De huiskeuring 2013 zal plaatsvinden op:

zaterdag 9 november 2013

Er zal gekeurd worden in diverse categorieën, zoals gezelschapsaquaria, speciaalaquaria, terraria en jeugdleden. Deelname aan de huiskeuring is net als voorgaande jaren... gratis.

Opgave voor deelname is t/m uiterlijk 29 oktoberop alle mogelijke manieren mogelijk bij de secretaris.

Het doel van een huiskeuring is, net als de verenigingsschouw, het op een hoger peil brengen van het bij u aanwezige aquarium of terrarium. De keurmeester zal uw trotse bezit op een 15-tal punten beoordelen, zoals compositie, dierenbestand, plantenbestand, bealging en techniek. Hier krijgt u punten voor. Per categorie worden er prijzen uitgereikt. Degene met het hoogste puntentotaal in de totale rangorde wordt de verenigingskampioen. De nummers twee tot en met laatst hebben een enorme hoeveelheid kennis en inzicht over hun hobby opgedaan en kunnen daarmee hun voordeel doen.

Ook worden er digitale opnames van uw aquarium of terrarium gemaakt, die dan op de uitslagavond, waar ook uw partner graag mee naar toe gaat, vertoond zullen worden en door de bondskeurmeester van een positief en opbouwend commentaar worden voorzien. De uitslagavond van de huiskeuring 2013 zal op dinsdag 26 novemberplaats vinden.

Maak uw deelname aan de keuring tot een succes en beschouw het vooral ook als een leermoment.

Meedoen is belangrijker dan winnen.

Het bestuur