Ciliata deelnemer aan milieuweken

In deze meimaand ontvangt het NME Centrum ‘De Groene Draak’ in het Reijerpark bijna 400 kinderen tijdens de Milieuweken. Dit jaar is het thema “water”. Samen met een aantal waterpartners van de gemeente en enkele verenigingen is er een interactieve tentoonstelling met de naam “Water, Vriend en Vijand” samengesteld over de verschillende facetten van ons Ridderkerkse water. Drie van deze partijen zullen in juni een interessante presentatie geven voor de volwassen inwoners van Ridderkerk en andere belangstellenden.

De meewerkende partijen zijn:

  • Waterschap Hollandse Delta
  • Oasen Drinkwater
  • Zuid Hollands Landschap
  • Aardoom Hoveniers
  • Eerste Rijsoordse Hengelsportvereniging “De Waal”
  • Ridderkerkse Aqua-Terra vereniging “Ciliata”

De Milieuweken worden dit jaar voor de 14e keer georganiseerd door:

  • Natuurvereniging IJsselmonde
  • Stichting Natuur en Milieu Educatie Ridderkerk
  • De gemeente Ridderkerk

De bijdrage van onze vereniging is een bakje met voorntjes, een baarsje en enige grondels (met dank aan ERHV De Waal) en een oeveraquarium met waterinsecten, slakken, bloedzuigers en dergelijke.