Nu opgeven voor de Huiskeuring 2016

Vorig jaar was er weer veel animo om een huiskeuring te houden en dat willen we er in houden. Ook dit jaar zullen we een huiskeuring gaan houden waar op een sportieve manier bepaald zal worden wie de nieuwe kampioen van Ciliata zal gaan worden en wie Ciliata zullen gaan vertegenwoordigen tijdens de Rayonkeuring en de Districtskeuring.

Wat me nog nooit overkomen is dat ik vergeten was een keurmeester te bespreken. De vele tijdrovende werkzaamheden als bestuurslid van de NBAT om onze landelijke organisatie weer op de rails te krijgen waren hier debet aan. Na eindelijk een keurmeester gevonden te hebben bleek de datum van de uitslag niet in zijn agenda te passen. Inspanning van de zaalverhuurder om de uitslagavond op een andere datum te houden liepen ook op niets uit. Gelukkig zijn er dan altijd mensen die je de helpende hand toereiken als mede hobbyist en helpen je uit de problemen.

De huiskeuring 2016 zal plaatsvinden op zaterdag 29 oktober 2016. Er zal gekeurd worden in diverse categorieën.

Deelname aan de huiskeuring is net als voorgaande jaren... gratis.

Opgave voor deelname is t/m uiterlijk 15 oktober op alle mogelijke manieren mogelijk bij de secretaris.

Het doel van een huiskeuring is, net als de verenigingsschouw, het op een hoger peil brengen van het bij u aanwezige aquarium of terrarium. De keurmeester zal uw trotse bezit op een 15-tal punten beoordelen, zoals compositie, dierenbestand, plantenbestand, bealging en techniek. Hier krijgt u punten voor. Per categorie worden er prijzen uitgereikt. Degene met het hoogste puntentotaal in de totale rangorde wordt de verenigingskampioen. De nummers twee tot en met laatst hebben een enorme hoeveelheid kennis en inzicht over hun hobby opgedaan en kunnen daarmee hun voordeel doen.

Ook worden er digitale opnames van uw aquarium of terrarium gemaakt, die dan op de uitslagavond, waar ook uw partner graag mee naar toe gaat, vertoond zullen worden en door de bondskeurmeester van een positief en opbouwend commentaar worden voorzien.

De uitslagavond van de huiskeuring 2016 zal op dinsdag 22 november, plaats vinden.

Maak uw deelname aan de keuring tot een succes en beschouw het vooral ook als een leermoment. Meedoen is belangrijker dan winnen.