Nieuwsbrief NBAT

Vanaf 1 september 2016 verschijnt er een nieuwsbrief van de NBAT. Deze nieuwsbrief is ontstaan uit een samenwerkingsverband met MAJA. MAJA (Mijn Aquarium, Jouw Aquarium) is een facebook groep van bijna 7000 leden.

Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 6 x per jaar. Elke uitgave heeft een vast aantal items, onder andere nieuws van de NBAT, MAJA en van de Bondskeurmeesters. Verder staan er evenementen in en worden er elke maand een aantal onderwerpen uit de media gehaald.

De verenigingen krijgen in de nieuwsbrief ook een vaste ruimte om de verenigingen te promoten. Deze nieuwsbrief is niet alleen voor NBAT leden maar voor iedereen die de hobby een warm hart toedragen. Op deze manier komen verenigingen meer in beeld bij hobbyisten die nog geen lid zijn van een vereniging of wel lid zijn van een vereniging maar nog geen lid van de NBAT. Hoe meer zielen, hoe sterker we staan als NBAT.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via https://nbat.nl/nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet, Redactie Nieuwsbrief.