Nieuwsbrief NBAT & MAJA

Bron: Redactie nieuwsbrief NBAT & MAJA

Sinds september 2016 brengt de NBAT een nieuwsbrief uit in samenwerking met de facebookgroep MAJA (Mijn Aquarium Jouw Aquarium). Bij deze facebookgroep zijn ruim 7000 aquariumliefhebbers aangemeld en is de grootste facebookgroep op dit gebied. Intussen hebben zich al bijna 1800 liefhebbers zich aangemeld voor deze gezamenlijke nieuwsbrief.

De bedoeling van deze nieuwsbrief is om meer directe informatie te geven over de ontwikkelingen binnen de NBAT en de evenementen die worden georganiseerd door MAJA. In deze Nieuwsbrief is ook ruimte om de vereniging te promoten en op deze manier meer naamsbekendheid te krijgen, maar ook lezingen, tentoonstellingen e.d. kunnen hier in worden belicht. Dit is een goede manier om gratis reclame te maken voor uw vereniging.

Tevens biedt MAJA alle NBAT verenigingen de mogelijkheid om gratis hun verenigingsactiviteiten te promoten op hun facebookpagina. Deze nieuwsbrief is niet alleen voor NBAT leden maar voor iedereen die de hobby een warm hart toedraagt. Op deze manier komen verenigingen meer in beeld bij hobbyisten die nog geen lid zijn van een vereniging of wel lid zijn van een vereniging maar nog geen lid van de NBAT. Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 6x per jaar en U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via https://nbat.nl/nieuwsbrief Alles onder het motto, Hoe meer liefhebbers zich aanmelden, hoe leuker het wordt.