Wegens de voortdurende coronacrisis en de bijbehorende maatregelen zijn er voorlopig geen ledenbijeenkomsten tot nader bericht

Afgelopen september zijn we weer begonnen de draad op te pakken. De zaal was volgens de RIVM-normen ingericht. Twee personen per tafel en wel aan de kopse kant. De 1,5 meter was daardoor gewaarborgd. Geen verloting om besmetting via geld te vermijden. Om de beurt naar de bar. Prima geregeld toch? Slechts zes leden en twee bestuursleden bezochten de ledenbijeenkomst. De angst bleek er begrijpelijk toch nog aardig in te zitten om een ledenbijeenkomst te bezoeken.

Helaas zijn we genoodzaakt onze activiteiten wederom te staken. Onze verhuurder van de zaal, de speeltuinvereniging Slikkerveer, heeft ons te kennen gegeven het gebouw gesloten te houden zo lang als dat nodig is.

Los daarvan hadden wij als bestuur al het besluit genomen om alle activiteiten van Ciliata tot nader order wederom stop te zetten. Sprekers zijn onmogelijk te contracteren en wij willen niet dat onze leden risico op een besmetting lopen tijdens een ledenbijeenkomst.

Het doorgaan van de ledenbijeenkomsten in november en december is gezien de huidige situatie heel erg onzeker en we houden er ernstig rekening mee dat deze komen te vervallen. Het is niet voorspelbaar hoelang deze crisis gaat duren. Raadpleeg ook onze website voor actuele informatie.

We hebben als vereniging ook een sociale functie, het bij elkaar komen als leden, al onze eventuele problemen met betrekking tot onze hobby te bespreken en oplossingen te bieden. Al met al voor iedereen persoonlijk en voor onze vereniging een vervelende tijd. Het is niet anders. Blijf van je hobby genieten en blijf vooral gezond.