Vis vreest spiegelbeeld

{flike}

Door: Elmar Veerman, Bron: Maandblad van De Zilver Tetra, Schoonhoven

Een agressieve vis is banger voor zijn eigen reflectie dan voor een andere vis achter glas. Sommige dieren kunnen zichzelf herkennen in hun spiegelbeeld, maar vissen doen daar niet aan mee. Zet een spiegel in het territorium van een agressieve vis en hij zal de vermeende indringer blijven aanvallen. Ziet hij geen verschil met een echte soortgenoot? Zijn gedrag is bij zo’n echte tegenstander achter glas hetzelfde, dus zou kunnen aannemen van niet. Maar beter is het natuurlijk om een test te doen. Niet beter voor de vissen trouwens, want die lieten het leven bij de proeven van Julie Desjardins en Russell Fernald aan Stanford University. Dat was nodig om te kijken welke genen actief waren in hun hersenen. Bij de vissenmannen die hun spiegelbeeld bevochten bleken vooral de hersenstructuren extra actief te zijn die betrokken zijn bij angst. Meer dan bij heren die tegen een echte tegenstander achter glas tekeer waren gegaan.

Conclusie, in het vakblad Biology Letters: de vissen zijn banger voor hun spiegelbeeld dan voor een andere vis. Misschien ook wel logisch, vanuit de vis bekeken. Het is toch doodeng als die ander al je bewegingen feilloos kan voorspellen?