Verenigingsnieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming

{flike}

Door: Het bestuur

In de lente van dit jaar, 25 mei, geldt de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming, die in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Bedrijven en overheden moeten veel zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens van klanten en burgers. Dat geldt ook voor verenigingen en dus ook voor Ciliata. Waarom wil Ciliata bij de aanmelding het volgende weten: achternaam, voorletter(s), roepnaam, geboortedatum (bij jeugdleden), adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, lidmaatschap NBAT en eventueel een abonnement op “Het Aquarium” en tot slot de datum van aanmelding.

En wat doet Ciliata met die gegevens? Daar moeten wij als vereniging een verklaring voor geven. Het moet gaan om basisgegevens die noodzakelijk zijn voor Ciliata om met haar leden te kunnen communiceren. Als daar geen verklaring voor gegeven kan worden, mogen wij als vereniging de leden niet vragen naar die gegevens. Zo fungeert de Verordening als een schoonmaak voor vele administraties die vaak onnodige gegevens vragen.

Tot voor kort gold het als een norm van behoorlijkheid om een brief aan iemand te sturen met “Geachte heer” of “Geachte mevrouw”. Als dat niet gebeurde, was dat onbehoorlijk. Maar tegenwoordig hoeft dat niet meer, volstaan kan worden met: Geachte heer of mevrouw, of Geacht lid van Ciliata. Het spreekt zo voor zich dat de genoemde gegevens behoren tot de basisvoorwaarden voor een vereniging om te kunnen functioneren. Met deze gegevens moet Ciliata zorgvuldig omgaan.

De volgende personen beschikken binnen onze vereniging over deze gegevens: de penningmeester, de interim secretaris, de voorzitter en redacteur van ons verenigingsblad. Toevallig zijn penningmeester, interim secretaris en redacteur dezelfde persoon. Op onze website zal binnen niet al te lange tijd een privacy statement / privacy verklaring terug te vinden zijn.

Tot slot. Over de volgende gegevens beschikt de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) voor zover men lid is van de NBAT en/of abonnee is op “Het Aquarium”: naam, adres, postcode, woonplaats, ingangsdatum lid Ciliata, ingangsdatum lid van NBAT/ datum opzegging lidmaatschap, NBAT ledennummer, al of geen abonnement op “Het Aquarium”, ingangsdatum abonnement/datum opzegging abonnement.