De klimbaars kan niet klimmen

Door: Edwin Jansen, Bron: Maandblad van Natuurvrienden, Zwolle

De klimbaars (Anabas testudineus) zien we weinig in onze aquariums.

Deze labyrintvis is (nogal) bijterig en erg schichtig. Bovendien willen ze weleens uit de bak springen wanneer ze de kans krijgen. In het wild kan de vis soms wel 25 cm groot worden, maar in aquaria blijven ze steken bij ongeveer 8 cm. Maar het gaat hier niet om de vis, maar om de geschiedenis achter zijn naam. Die naam kreeg het dier, omdat men dacht dat de vis in bomen klom om zo de sappen op te zuigen.

Deze legende kwam in de wereld toen in de 18e eeuw een Engelsman deze vis in een spleet van een boom vond. Men kon geen andere verklaring dan de voornoemde vinden. Tot in deze eeuw bleef men geloven dat de klimbaars kon klimmen. Dit ondanks het feit dat men na de eerste vondst deze vis nooit meer in of bij bomen heeft kunnen vinden. De fabel bleef zo lang in stand, omdat de klimbaars zeer goed in staat is over land te kruipen. Vooral wanneer de lucht erg vochtig is, kan het dier het lang volhouden.

De vis die men in de boom heeft gevonden is waarschijnlijk uit de snavel van een vogel gevallen. De klimbaars heeft echter zijn naam gehouden.