Flora

Hoe dom zijn we toch?

{flike}

Door: Pol Dauwe
Bron: Maandblad van Aquavo, Purmerend

Veertien jaar geleden ontdekte men aan de kusten van Monaco in de Middellandse Zee de Caulerpa taxifolia. Een plant die daar helemaal niet thuis hoorde. Men verdacht ze ervan dat ze was geëmigreerd van de Rode Zee via het Suezkanaal. Niets op tegen natuurlijk, ware het niet dat deze Caulerpa de verpersoonlijking is van het kwaad; het is namelijk een geduchte massamoordenaar.

Deze alg (algemene term) scheidt namelijk een neurotoxine (zenuwgif) af, die zowel de flora als de fauna (herbivoren) vernietigt in zijn omgeving. Ondertussen zijn 83 km Franse, Italiaanse en Monegaskische kust overwoekerd door het spul. Met soms een bezetting van 8000 planten per vierkante meter. Overwoekering is dan zeker geen te groot woord.

Ondertussen hebben de wetenschappelijke vorsers door middel van DNA-onderzoek en chloor technieken onomstotelijk vastgesteld dat deze prachtige fluorescerende "killer-alg" afkomstig is uit de aquaria van het prinsdom. Door slordigheid of ondoordachtheid (misdadige opzet wil ik niet eens in overweging nemen) is deze Caulerpa in de Middellandse Zee beland.

De wetenschap beschikt over geen klassieke middelen om deze ongewenste gast terug te dringen. En nu komt het ergste. Eens te meer tracht men van twee kwaden een goed te maken door het introduceren van een klein monster. Een tropische slak (de naam is mij onbekend) die de taxifolia op het menu heeft staan en die zich voortplant met de snelheid van de T.G.V. Eens te meer de inbreng van een totaal vreemd wezen in dit biotoop.

Na de gigantische mislukkingen uit het verleden is men nog steeds niets wijzer geworden (de konijnen in Australië, de muskusrat in Europa, de Nijlbaars in het Victoriameer, de reuzenkrabben in de Oostzee enz.).

Voorwaar een nieuwe milieuramp in de maak; men spreekt dus gerust van het mensdom met de klemtoon achteraan. En dat zijn dan onze zogenaamde geleerden.