Zonnebaars vreet vijvers en poelen in Enschede leeg

Landschap Overijssel gaat korte metten maken met de aanwezigheid van zonnebaars (Lepomis gibbosus) in de Enschedese wateren. De vis, die niet thuishoort in Nederland, vreet vijvers en watergangen in een moorddadig tempo leeg. De vraatzuchtige roofvis wordt in natuurlijk water uitgezet door houders van aquaria en tuinvijvers, die van het beestje af willen. De zonnebaars blijkt goed te gedijen in ecologisch waardevolle poelen en vennen, waar larven van libellen, salamanders en kikkers op het menu van de vis staan.

Landschap Overijssel, die zich al jaren inzet om de kamsalamander en boomkikker te beschermen, roept iedereen op geen zonnebaarzen of andere exotische vissen los te laten in natuurlijk water. De zonnebaars is een ongewenste gast in poelen die speciaal voor amfibieën zijn aangelegd. Medewerkers van Landschap Overijssel komen de zonnebaars steeds vaker tegen in vennetjes in onder meer het Aamsveen en bij de Kersdijk. De zonnebaarzen worden verwijderd als ze gevangen worden.