Voedingstekorten bij aquariumplanten en hun kenmerken

 • Oud blad kleurt gelig/rood, KNO3 (nitraat) tekort
 • Blad laat los en kleine gaatjes in het blad, KH2PO4 (fosfaat) tekort
 • Gelige vlekken op oud blad terwijl nerf groen blijft, MgSO4 (magnesium) tekort
 • Gelige gebieden op oud blad en gelige randen op nieuw blad, blad sterft af, K2SO4 (sulfaat) tekort
 • Gelige randen op nieuw blad, schade (vervorming) / sterfte van nieuwe groei, Ca (calcium) tekort
 • Zwart/bruin blad, plant gaat dood, KH2PO4 (fosfaat) tekort
 • Gelig blad, vanaf de punt van het blad waarna het blad transparant zal worden. Nerven blijven groen, Fe2 (ijzer) tekort
 • Gelige vlekken tussen de nerven, start bij de rand en punt van het blad, Zn (zink) tekort
 • Dood gelig blad tussen de nerven, M (mangaan) tekort
 • Dode bladpunten en vlekkerige randen, Cu (koper) tekort Nieuwe uitgroei sterft, B (borium) tekort
 • Gele vlekken tussen bladnerf, en bruine gebieden tegen de bladrand, Mo (molybdeen) tekort
 • Plant blijft klein, weinig tot geen groei, witte neerslag (calcium) op de bladeren, CO2 (koolstofdioxide) tekort